aaulogga.gif (2276 bytes)

Vi är ett nätverk av erfarna affärsutvecklingskonsulter och vår affärsidé är just att aktivt utveckla kunders och egna affärer. Vi har varit verksamma sedan 1984. Under den tiden har vi genomfört ett stort antal utvecklings- och omstruktureringsprojekt, seminarier och kvalitetsutvecklingsprogram. Vi har också medverkat till start av företag, både för kunders och egen räkning.

Vi har erfarenhet från olika branscher såsom IT, tele, produktutveckling, tillverkning, handel, och tjänsteproduktion samt offentlig sektor. För närvarande är vi främst verksamma inom bygg och anläggning samt e-learning.

Vi är bra på att utveckla nya affärer och omstruktureringar och på projektledning. Vi har också djupa kunskaper om modernt kvalitetstänkande där vi hjälper stora och små företag med total kvalitet och kvalitetsledning från analys till förbättrad verksamhet, fungerande kvalitetssystem och certifiering om man så önskar.

© AAU - Last Updated 2004-10-04

Webproduktion Aktiv IT AB, Göteborg