aaulogga.gif (2276 bytes)

Under bifirma AAU Marin Kvalitet arbetar Aktiv Affärsutveckling Erik Dahlstedt med båtfrågor: rådgivning, konstruktion, besiktning och CE-märkning.

EG:s "BÅTDIREKTIV" - 94/25/EG
Genom specialistkompetens inom båtbranschen erbjuder AAU Marin Kvalitet allt erforderligt stöd vad gäller den obligatoriska CE-märkningen, som gäller för i princip alla fritidsbåtar med längd 2,5 -24 meter f o m juni 1998.

Stödet avser hjälp med CE-byråkratin fram till färdig CE-märkt båt av alla kategorier där direktivets krav gäller.
Direktivet anger att båtar som erbjuds marknaden skall uppfylla direktivtextens "väsentliga säkerhetskrav" eller byggas efter de s k "harmoniserade europastandarder" som hör till direktivet. Genom ett CE-märke på produkten bekräftar tillverkaren (återförsäljaren) att kraven uppfylls.

AAU Marin Kvalitet -Erik Dahlstedt- verkar som inspektör i IMCI (International Marine Certification Institute), som är båtbranschens eget s k "anmälda organ" med säte i Bryssel och med inspektörer i flertalet länder inom EU samt i USA Australien och Nya Zeeland. IMCI utfärdar formellt typgodkännande / CE-certifikat.
Mer information om IMCI finns på www.imci.org .

För närmare information om principiell arbetsgång och innehåll i stöd vid CE-märkningen, kontakta:

•Erik Dahlstedt
-Partner i Aktiv Affärsutveckling, -Företagskonsult med inriktning på total kvalitet och tillämpning av ISO 9000 samt kvalitetsledning i projekt, offentlig upphandling och revisioner.
Konsult avseende båtfrågor: konstruktion, rådgivning och besiktning/CE-märkning
Är yachtkonstruktör (SYR) och CE-inspektör IMCI
Telefon: 08-765 49 80 alt mobiltel 0708-233 633, Fax 08-767 91 90
E-post erik.d@aau.se (tidigare erik.dahlstedt@aau.se)

 

© AAU
Webproduktion Aktiv IT AB, Göteborg