aaulogga.gif (2276 bytes)

Managementkonsulter

FÖRETAGSINFORMATION

AKTIV AFFÄRSUTVECKLING arbetar i nätverk. För aktuellt uppdrag behövliga kompetenser hämtas hos partners och samarbetspartners samt genom det stora kontaktnät som byggts upp. Ambitionen är att för kundens bästa skapa den optimala resursen – kompetens- och insatsmässigt.


Arbetsområden / uppdragstyper:
AKTIV AFFÄRSUTVECKLING, som etablerades 1984, erbjuder affärs- och organisationsutveckling, marknadsorientering/strategier, rekonstruktion av företag, analyser och ekonomistyrning, kund- och attitydundersökningar, total kvalitetsutveckling, kvalitetssystem (ISO 9000), ledar- och teamutveckling, affärsjuridisk rådgivning, EG/EU-anpassning, projektuppläggning och projektgenomförande samt stöd vid upphandling och med avtalsfrågor.
Vi har bred kompetens genom partners olika bakgrund och erfarenheter och ger stöd till varje funktion i ledningen.. Vår verksamhet är såväl nationell som internationell med erfarenhet från både små och stora företag samt offentlig förvaltning. Vi erbjuder samarbete där vi förutom som affärsutvecklare även agerar i rollerna:

  • Analysresurs och processkonsult
  • Rådgivare och diskussionspartner
  • Projektledare och chef att hyra
  • Utbildare och seminarieledare / -arrangör

Utöver ovanstående erbjuds båtbranschen och andra båtintressenter stöd vad gäller rådgivning, konstruktion, besiktning och CE-märkning av båtar och mindre fartyg. Se bifirma < AAU Marin Kvalitet >.

Organisation / Bolag:
Konsultgruppen AKTIV AFFÄRSUTVECKLING består av för närvarande 4 partners som alla är delägare. Partners verkar genom egna AB under det gemensamma namnet med tillägg av eget namn. Alla konsulter har lång praktisk erfarenhet från operativt ledande befattningar inom näringsliv och förvaltning. Tillsammans har vi totalt nära 100 konsultår.

Omslutning
Gruppen har tillsammans en årlig omslutning på mellan 5 och 7 Mkr 

© AAU
Webproduktion Aktiv IT AB, Göteborg