aaulogga.gif (2276 bytes)

Erik Dahlstedt AB

Erbjuder :
"Kreativ verksamhetsutveckling för varaktig förbättring genom tillämpad total kvalitet och helhetssyn."

 

Verksamhetsområden:

* Kvalitet som strategiskt begrepp, Quality Management

* Ledarstöd med strategi-, affärsidé- och policyutveckling

* Kvalitetssystem och integrerade system för verksamhetsstyrning

* Föreläsningar och Utbildning i total kvalitet och kvalitetssystem

* Tillämpning av ISO 9000 m fl standarder och riktlinjer

* Brist- och Behovsanalyser, Attityd- och Kundundersökningar

* Processutveckling - Förbättringsprogram

* Personal- och Ledarutveckling, Teamträning - Kvalitetscirklar

* Upphandlings och Inköpsfrågor samt Leverantörsbedömning /-värdering

* Projekts organisation och ledning - Kvalitet i projekt

* Chef att hyra - Styrelseuppdrag

samt

* Produktutveckling/Båtkonstruktion/Båtbesiktning
som Yachtkonstruktör SYR

 

Ingår i Partnergruppen:

AKTIV AFFÄRSUTVECKLING i Skandinavien AB
www.aau.se

Etablerat 1984.

Partners: Erik Dahlstedt - Lars Riddervik - Erik Schale - Thomas Therkelsson

Associerade partners - Mikael Rappe - Ulf Sundberg - Sven von Zweigberk

Bifirmor/Intressebolag: AAU Marin Kvalitet (MarQ) - AAU Kvalitetsekonomi - Aktiv IT A B - Styrman AB

Samarbetar vid kvalitetsutveckling med bl a: - STYRMAN AB - Quality Systems CTS A B - MGruppen Produktion AB - KvalitetsCentrum A B - Göran Arkert Konsult - ER-Konsult Utbildning A B

Verkar branschoberoende nationellt och internationellt
för företag och offentlig förvaltning.

 

© AAU
Webproduktion Aktiv IT AB, Göteborg